Prednosti za upravljalce parkirišč

Zanesljivost in enostavnost

Zanesljivost in enostavnost mobilnega plačevanja parkirnin s pomočjo aplikacije ParkMeWise in SMS sporočil bo vsem upravljalcem parkirišč prihranila čas in povečala prihodke, saj vam sistem vpeljemo brez investicije in stroškov mesečnega vzdrževanja celotnega sistema.

Nadzorniki imajo enostaven pregled in statistiko posameznih parkirišč.

Storitev je uporabljalo že preko 10.000 različnih uporabnikov iz 11 držav (Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švedska, Hrvaška, Srbija, Francija, Danska, Poljska, Češka).

95% uporabnikov je storitev ponovno uporabilo po prvi uporabi.

33% uporabnikov si je vsaj enkrat naložilo denarna sredstva na račun.

26% parkirnin je podaljšanih.

Kontakt

Delovanje brez dodatne strojne opreme

Zmanjša stroške in poveča prihodke

Rešitev za odprti in zaprti tip parkirišč

Ni pobiranja drobiža in možnosti kraj na parkomatih

Plačujejo lahko tudi tujci

Preverjanje parkirnin

Nadzornik

Vnese registrsko tablico, sistem mu vrne aktivne, pretečene ali 15 min pred iztekom plačane parkirnine.

Nadzornik

Ima pregled nad posameznimi parkirnimi conami po registrski številki vozila.

Upravljalec

Lahko spremlja podrobno statistiko plačila po posameznih urah.

Upravljalec

Lahko spremlja statistiko potrditveni SMS sporočil.

Upravljalec

Lahko spremlja statistiko za posamezno cono.

Zakaj izbrati ParkMeWise

NARAŠČANJE PARKIRNIN PO POSAMEZNIH LETIH
Leto 2015 2016 2017
Sklenjene
parkirnine
27.640 107.146 169.223
PLAČILA PARKMEWISE RAČUN
SMS sporočilo ... 32 %
Kreditne kartice ... 31%
Paypal ... 21%
Moneta ... 16%